•  Jednolite standardy ksztaŁcenia prawników. W Warszawie trwa konferencja Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE zorganizowana przy współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Krajowej Izby Radców Prawnych (KIRP) i Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA). Spotkanie przedstawicieli europejskich i krajowych uniwersytetów służy wypracowaniu jednolitych standardów kształcenia prawników.
    Więcej www.ccbe.org.
  •  ETPCz odrzuca polskie odwoŁania. Trzy odwołania rządu polskiego zostały odrzucone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Decyzję podjął skład pięciu sędziów Wielkiej Izby Trybunału. Chodzi o sprawy Alicji Tysiąc, związanej z lustracją sprawy Tadeusza Matyjka oraz skargi Tomasza Bączkowskiego przeciwko zakazowi zorganizowania w Warszawie Parady Równości. We wszystkie sprawy zaangażowana jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
    Więcej www.hfhrpol.waw.pl
  •  Ugoda w sprawie pomówienia. Telewizja Polska zawarła wczoraj ugodę z Piotrem Nurowskim, członkiem Rady Nadzorczej Polsatu. Zgodnie z ugodą, TVP przeprosi Piotra Nurowskiego za podanie, jakoby miał on być skierowany do Polsatu jako oficer Wojskowych Służb Informacyjnych. Na mocy ugody TVP 3 przeprosi na swej antenie za podanie tej wiadomości bez dostatecznej podstawy i dowodów. W związku z ugodą Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył sprawę.
  •  Sytuacja prawna dziennikarzy. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich postuluje określenie definicji dziennikarza oraz wprowadzenie ubezpieczeń dziennikarzy przez wydawców. Te i inne postulaty przyjęto na posiedzeniu Zarządu Głównego SDP. Stowarzyszenie opowiada się za uznaniem zawodu dziennikarza za zawód twórczy, zgodnie z europejską klasyfikacją zawodów.
    Więcej www.sdp.pl
  •  MACIEJ ŻURAWSKI WYGRAŁ z TP. Piłkarz wygrał proces z Telekomunikacją Polską o ochronę dóbr osobistych. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że jego wizerunek był bezprawnie wykorzystywany w środkach masowego przekazu i innych publikacjach. Więcej o ochronie dóbr osobistych w jutrzejszej Gazecie Prawnej

KR