SĄd NajwyŻszy o aresztowaniu sędziego. Jutro Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów rozpozna pytanie prawne, czy zgoda sądu dyscyplinarnego na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej otwiera także drogę do stosowania tymczasowego aresztowania, czy zatrzymanie sędziego lub tymczasowe aresztowanie wymaga odrębnej decyzji sądu.

Więcej www.sn.pl

35-lecie Rady Legislacyjnej. Wczoraj odbyła się konferencja na temat udziału rządu w procesie legislacyjnym. Konferencja została zorganizowana w 35-lecie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Wziął w niej udział między innymi, rzecznik praw obywatelskich. Więcej: www.radalegislacyjna.gov.pl Czytaj także rozmowę z przewodniczącym Rady Legislacyjnej s. 20

Helsińska Fundacja przeciwko karze śmierci. Rząd Polski jest przeciwny obchodzeniu 10 października Europejskiego Dnia Przeciwko Karze Śmierci. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała niedawno list do przewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie blokowania przez rząd Polski ustanowienia tego dnia. W liście Fundacja upomina się o prawdziwy obraz naszego kraju w aktach dyplomatycznych i w mediach.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

TRYBUNAŁ o prawie upadŁościowym. Trybunał Konstytucyjny będzie dziś rozpoznawał skargę konstytucyjną przedsiębiorcy w sprawie wpisania hipoteki przymusowej na nieruchomości należącej do spółki akcyjnej, której ogłoszono upadłość. W postępowaniu upadłościowym spółki akcyjnej odmówiono ujęcia na liście wierzytelności hipoteki skarżącego. Wnoszący skargę konstytucyjną uważa, że został pozbawiony przysługującego mu prawa majątkowego, jakim jest hipoteka.

Więcej: www.trybunal.gov.pl

Proces o prawa autorskie. Zgodnie z wczorajszym wyrokiem sądu Maryla Rodowicz nie musi płacić Aleksandrze Przymanowskiej, wdowie po autorze książki i scenariusza serialu Czterej pancerni i pies za wykorzystanie w teledysku do swej piosenki scen z filmu. Zdaniem sądu, film był tylko inspiracją teledysku, co jest dopuszczalne prawnie i na co zgodę wyraziła TVP - producent popularnego serialu. Wyrok jest nieprawomocny.

KR, PT, ŁK