Za nowelizacją głosowało 76 senatorów, przeciw było ośmiu; czterech wstrzymało się od głosu.

Senat przyjął też poprawkę do noweli w myśl, której powództwa mogą wytaczać również organizacje społeczne, do których zadań należy ochrona środowiska albo ochrona praw własności przemysłowej.

Nowelizacja KPC przewiduje także m.in. możliwość jednorazowego zabezpieczenia finansowego przewidzianego na pokrycie kosztów leczenia ofiary przestępstwa przed prawomocnym zakończeniem postępowania karnego przeciwko sprawcy.