Przedstawiciele Rady i Komisji podkreślali na forum parlamentu, że Unia Europejska posiada wspólną polityką wizową, dlatego negocjacje w sprawie zniesienia obowiązku wizowego nie powinny być prowadzone indywidualnie przez rządy. Argumentowali, że przez nie zmniejsza się szanse osiągnięcia porozumienia obejmującego wszystkie państwa członkowskie.

Stany Zjednoczone podpisały ostatnio indywidualne umowy wizowe z sześcioma państwami, wśród nich z Czechami, Słowacją i Litwą

Komisja chce osiągnąć porozumienie dotyczące całej Unii przed 12 czerwca, czyli przed zaplanowanym szczytem UE-USA. Pierwszym krokiem ułatwiającym wjazd do Stanów może być wprowadzenie formularzy i zezwoleń na wjazd wysyłanych drogą elektroniczną.

Występująca w imieniu chadeków - największej frakcji politycznej w Parlamencie, poseł Urszula Gacek apelowała o wysłanie Stanom Zjednoczonym wyraźnego sygnału, by nie wywierały presji na poszczególne państwa i nakłaniały je do łamania unijnego prawa w kwestii ujawniania danych osobowych pasażerów linii lotniczych. Stwierdziła, że Europa Wschodnia nie jest wylęgarnią terrorystów, a utrudnienia wizowe mają podtekst ekonomiczny.