Czy trzeba spłacić odsetki budżetowe

Chcę wyodrębnić własność mieszkania, które otrzymałam w 1992 roku. Dwa lata temu spłaciłam kredyt z odsetkami bankowymi. Teraz spółdzielnia twierdzi, że pozostało mi do spłaty 12 tys. zł odsetek budżetowych. Czym różnią się te dwa rodzaje odsetek? Czy muszę wpłacić tę kwotę, żeby się przekształcić?

Nie

Odsetki budżetowe, mimo że są przekazywane z budżetu do banku, to jednak obciążają konto kredytobiorcy. Po prostu te kwoty płaci najpierw budżet, a potem ma je zwrócić do budżetu za pośrednictwem banku kredytobiorca. Skapitalizowane odsetki bankowe stanowią zarobek banku. Kapitalizacja odsetek polega na obliczeniu odsetek bieżących, dodaniu ich do niespłaconego kapitału i od tej sumy ponownie obliczone są odsetki itd. Odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetowych (odsetki budżetowe) to takie, które są kapitalizowane na podobnej zasadzie, z tym że obliczane są od niespłaconej kwoty kapitału i wcześniej skapitalizowanych odsetek bankowych.

Czy spółdzielnia nalicza dodatkowe odsetki

Złożyłem do spółdzielni wniosek o przekształcenie mieszkania lokatorskiego i okazało się, że jestem obciążany odsetkami, do spłaty których nigdy się nie zobowiązywałem. Czy naprawdę muszę je spłacić, czy może jest to jakiś dodatkowy zarobek spółdzielni?

Nie

Są to kwoty naliczone przez bank, a nie spółdzielnię. Zgodnie z umową kredytową, kredytobiorcy zobowiązali się spłacić zaciągnięty na budowę mieszkań: kapitał i odsetki. Zostały one ustalone w umowie i są naliczone od kapitału. Przy odsetkach naliczanych od kredytów tzw. starego portfela (w szczególności zaciąganych pomiędzy 1 stycznia 1990 r. a 31 maja 1992 r.) może pojawiać się problem. Mimo że stopę oprocentowania kredytów mieszkaniowych i sposób naliczania odsetek powinna określać umowa kredytowa, to bank nalicza odsetki od odsetek i tak zawyżonym zadłużeniem obciąża spółdzielnię mieszkaniową i w konsekwencji członka spółdzielni. Zdaniem wielu prawników, taki sposób ich naliczania nie ma podstawy prawnej.

ADAM MAKOSZ

Podstawa prawna

■ Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115 z późn. zm.).