ZMIANA PRAWA

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego przewiduje zmianę art. 88 par. 1. Dziś radca może być pełnomocnikiem instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, w zakresie roszczeń majątkowych także osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Nowelizacja zakłada, że będzie mógł być także w procesie karnym pełnomocnikiem osoby pokrzywdzonej przestępstwem niezależnie od jej statusu (osoba fizyczna, prawna, instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej). Rozwiązanie to usunie wynikające z obowiązujących przepisów zawężenie dostępności pomocy prawnej, niekorzystne zwłaszcza dla osób fizycznych.

- Zaletą tej nowelizacji jest umocnienie pozycji osoby pokrzywdzonej - twierdzi projektodawczyni zmian, posłanka PO Lidia Staroń.

- Najczęściej są to osoby ubogie, których nie stać na adwokata, i które już w postępowaniu przygotowawczym czują się zagubione. Ponadto projektowane włączenie organizacji społecznych do udziału w rozprawie spowoduje, że będą one mogły składać wnioski dowodowe oraz oświadczenia na piśmie, co było do tej pory niemożliwe.

- Dopuszczenie radców prawnych do występowania w procesie karnym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego wywrze pożądane społecznie skutki. Zwiększy się konkurencja na rynku pomocy prawnej oraz podniesie jakość usług - uważa Maciej Kujawski p.o. naczelnika Wydziału Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Upowszechnienie udziału profesjonalnego pełnomocnika w procesie karnym powinno przysłużyć się zwiększeniu prawdopodobieństwa uwzględnienia i zaspokojenia w toku procesu karnego słusznych interesów pokrzywdzonego.

6650 osób jest w korporacji adwokackiej

22 545 osób należy do korporacji radców prawnych

Podstawa prawna

• Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.).