Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji, dążąc do regulacji rynku konsumenckiego, przeanalizował blisko 200 umów deweloperskich firm z całej Polski. W około 90 proc. z nich dopatrzył się nieprawidłowości. Wśród nich znalazła się umowa Nestin Polska, w której UOKiK zakwestionował trzy postanowienia. Firma Nestin Polska zastosowała się w pełni do zaleceń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, zmieniając zgodnie ze wskazaniami klauzule uznane za niedozwolone.

Umowa konstruowana w dobrej wierze miała za zadanie wprowadzać równowagę stosunków między klientem i deweloperem w złożonym obszarze praw konsumenckich.

Zdaniem Mikołaja Cypla, specjalisty ds. obsługi prawnej Nestin Polska, działalność UOKiK przynosi korzyści nie tylko konsumentom, ale również firmom, tworząc jednoznaczne rozwiązania w złożonej tematyce prawa konsumenckiego.

- Stosujemy się do nich z całą konsekwencją - mówi Mikołaj Cypel.

- Zależy nam, żeby nasz klient miał pełną wiedzę o podpisywanej umowie, dlatego rozmowy prowadzimy indywidualnie, rekomendując przy tym konsultacje prawne - dodaje.