w sądach

■ NOWI PREZESI SĄDÓW REJONOWYCH

1 czerwca 2007 r. na stanowisko prezesa sądu rejonowego w Rybniku powołany został sędzia Krzysztof Fojcik. Prezesem Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu została sędzia Anna Korwin-Piotrowska, zaś w Gryficach sędzia Teresa Urbańska.

W lipcu i sierpniu prezesami sądów rejonowych zostali natomiast sędzia Anna Dobosz w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, sędzia Maria Bem- Lasińska w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej, sędzia Sławomir Wodowski w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie oraz sędzia Krzysztof Rogalewicz w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu. Do czasu powołania nowego prezesa funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce pełnić będzie sędzia Katarzyna Biernat-Jarek, zaś w Sądzie Rejonowym w Żywcu - sędzia Krzysztof Rogalewicz.

w kancelariach

■ GESSEL DORADZA PRZY TRANSAKCJI ZA 47,5 MLN

Dział M & A kancelarii Gessel doradzał spółce Erbud przy zakupie 75 proc. udziałów w spółce Budlex. Wartość transakcji wyniosła 47,5 mln zł. Erbud jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlanych, świadczącą usługi w segmencie mieszkaniowym, przemysłowym oraz użyteczności publicznej na terenie Polski oraz innych krajów europejskich (w tym w szczególności Niemiec). Ze strony Kancelarii Gessel transakcję prowadził adwokat Piotr Schramm.

 GRZYBCZYK FUCHS KAŁUŻA KAMIŃSKI DORADCĄ NEW CONNECT

Kancelaria Grzybczyk Fuchs Kałuża Kamiński Radcy Prawni Spółka Partnerska została na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 16 sierpnia 2007 r. wpisana na Listę Autoryzowanych Doradców Rynku New Connect. Rynek New Connect to alternatywny system obrotu organizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym. New Connect ma być platformą obrotu dla młodych dynamicznie rozwijających się spółek głównie z sektorów innowacyjnych technologii. Spółkom tym ma pomóc w zebraniu kapitału potrzebnego na inwestycje, a inwestorom godzącym się na zwiększone ryzyko daje szansę osiągnąć ponadprzeciętne zyski.

z życia organizacji

■ ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA CENTRUM PRO BONO

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie instytucjonalnych ram dla dalszego rozwoju pomocy prawnej pro bono w Polsce. Chcemy stworzyć sieć współpracy pomiędzy kancelariami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej. Ośrodkiem koordynującym taką współpracę będzie Centrum Pro Bono. Już za kilka miesięcy każda organizacja pozarządowa będzie mogła zgłosić Centrum Pro Bono sprawę wymagającą profesjonalnej porady prawnika, a następnie dana sprawa będzie klasyfikowana przez koordynatora projektu i kierowana do kancelarii prawnej, która wcześniej zadeklarowała pomoc w danej dziedzinie prawa. Centrum Pro Bono funkcjonować będzie jako program prowadzony przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, przy czym inicjatorami projektu są trzy organizacje pozarządowe - Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz fundacja Ashoka - Innowatorzy dla dobra publicznego. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Obywatel i Prawo III.

■ MIĘDZYNARODOWY ZJAZD PREZESÓW ELSA W WARSZAWIE

W dniach 22-26 sierpnia 2007 r. w Warszawie odbył się Międzynarodowy Zjazd Prezesów Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA - największej niepolitycznej, niezależnej i niezarobkowej organizacji zrzeszającej studentów prawa i młodych prawników z trzydziestu sześciu krajów Europy. Organizatorem zjazdu jest ELSA Warszawa. Podczas Międzynarodowego Zjazdu Prezesów w Warszawie spotkało się około czterdziestu osób z całej Europy. Międzynarodowy Zjazd Prezesów (ang. International Presidents Meeting) odbywa się dwa razy do roku. Spotykają się na nim prezesi grup narodowych Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, aby dyskutować o bieżących sprawach Stowarzyszenia, wymienić doświadczenia oraz przygotować program najbliższego International Council Meeting - największego i najważniejszego zjazdu członków ELSA.

KR