W tym roku na aplikacje zostanie przyjętych 300-400 osób. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (KCSKSPiP) egzamin na tegoroczną aplikację sądowo-prokuratorską odbędzie się na przełomie października i listopada. Jeszcze w tym roku bedą one przeprowadzone według starych zasad. Następne nabory odbywać się będą na podstawie wyników egzaminu I stopnia, do którego będą przystępowali wszyscy absolwenci prawa.

Kandydaci będą mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z pytań obejmujących wszystkie gałęzie prawa. Najprawdopodobniej egzamin ten będzie organizowany na poziomie apelacji sądowych i prokuratorskich.

- W celu zobiektywizowania kryteriów naboru w każdej apelacji kandydaci będą mieli do rozwiązania identyczny test. Wszystkie testy będą sprawdzane przez członków komisji w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury - mówi prokurator Andrzej Leciak, dyrektor KCSKSPiP.

Osoby, które najlepiej zdadzą test, zostaną zaproszone na drugą część egzaminu, która będzie polegała na pisemnym omówieniu wybranych zagadnień z różnych gałęzi prawa. Na tym etapie będzie oceniana przede wszystkim umiejętność wyrażania myśli prawniczych na piśmie oraz umiejętność logicznego i analitycznego interpretowania przepisów. Jednocześnie ta część egzaminu zostanie przeprowadzona już w Krajowym Centrum.

- Egzamin nie będzie z pewnością łatwy. Będzie polegał nie tylko na sprawdzeniu wiedzy prawniczej, ale także umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania i interpretowania przepisów prawa. Zawody sędziego i prokuratora są bardzo specyficzne i powinni trafiać do nich jedynie najlepsi - mówi Andrzej Leciak. Dodaje, że nagrodą za przejście bardzo trudnego egzaminu będzie dostanie się na najlepszą aplikację i gwarancja zatrudnienia.

Zgodnie z nowym modelem aplikacji przez pierwszy rok aplikanci będą kształcili się na wspólnym ogólnym szkoleniu. Po roku zostanie przeprowadzony egzamin, po zdaniu którego najlepsi będą mogli wybrać specjalizację - sądową lub prokuratorską. Osoby, którym nie uda się dostać na specjalizację, otrzymają propozycję pracy na stanowisku asystenta lub referendarza. Szkolenie na obu specjalizacjach - sądowej i prokuratorskiej, będzie polegało głównie na warsztatowych szkoleniach praktycznych, a nie na prowadzeniu wykładów. Cała aplikacja ma trwać trzy lata i kończyć się egzaminem sądowym lub prokuratorskim (w zależności od tego, jaką specjalizację wybierze aplikant).