Prosimy wydawnictwa zajmujące się edycją książek z zakresu prawa gospodarczego, podatków, prawa pracy i zarządzania, a także samych autorów do nadsyłania nam swoich propozycji do nagrody.

Laureat w wyniku eliminacji i po ogłoszeniu werdyktu kapituły otrzyma czek na 10 tys. złotych.

Kryterium wyboru książki jest wysoka jakość publikacji, nowatorskie ze względu ujęcie tematu, interesujące podejście edytorskie i wiek autora, który w dniu publikacji nie może mieć więcej niż 35 lat.

Celem konkursu jest propagowanie idei dobrego prawa oraz młodych, zdolnych prawników i menedżerów, dla których kariera dopiero się zaczyna, i którym należy się pomoc w rozwinięciu skrzydeł. Zależy nam także na promocji dobrego wykształcenia oraz rozwijaniu ambicji w dążeniu do osiągnięcia doskonałości zawodowej.

W pierwszym etapie książki są oceniane i selekcjonowane przez redakcję, w drugim - cztery kapituły rozstrzygają o przyznaniu nagród głównych i wyróżnień. W skład kapituł wchodzą m.in.: prof. Wojciech Katner z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Gertruda Uścińska z IPISS, prof. Hanna Litwińczuk z Uniwersytetu Warszawskiego, dr André Helin z BDO, prof. Andrzej Koźmiński z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz z Uniwersytetu w Białymstoku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w maju, a wręczenie nagród nastąpi w połowie czerwca.

Zgłoszenia i książki przyjmujemy do 14 kwietnia 2008r. pod adresem: katarzyna.zaczkiewicz@infor.pl lub 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, Redakcja GP