Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia wprowadza zakaz palenia we wszystkich obiektach użytku publicznego, miejscach pracy i środkach transportu, nawet gdyby miały być to prywatne pojazdy. Dopuszczalne jest wyodrębnienie palarni, jednak muszą one spełniać ściśle określone warunki techniczne.

Już obowiązujący zakaz reklamy i promocji tytoniu w gazetach i czasopismach, dopuszczono w prasie specjalistycznej.

Sejmowa komisja zdrowia poprawia projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu. Wkrótce powinno się odbyć się drugie czytanie na posiedzeniu plenarnym. Bardzo podobny projekt próbowano przeforsować w poprzedniej kadencji Sejmu, lecz bez powodzenia. Ustawa uderzy przede wszystkim we właścicieli miejsc rekreacji. O ile będzie konsekwentnie egzekwowana może przyczynić się do zmniejszenia frekwencji w pubach, restauracjach i dyskotekach.Właściciel odpowiada

Na właściciela lokalu gastronomicznego, obiektu sportowego czy kulturalnego nałożono obowiązki oznakowania odpowiednio wydzielonych miejsc np. w hotelach, domach studenckich, schroniskach. Za nieprzestrzeganie zakazów właściciel lub sprzedawca zapłaci do 20 tys. złotych grzywny, zaś sam palący tylko 100 zł. Obecnie kara dla palacza jest większa i wynosi do 500 zł.

Parametry palarni

W załączniku do ustawy, sprecyzowano, że pomieszczenie wyznaczone na palarnię powinno posiadać stosowną tabliczkę oraz informacje o dopuszczalnej liczbie osób mogących jednorazowo przebywać pomieszczeniu. Ma to być pomieszczenie z wentylacją, zamknięte nie mniejsze niż 10 m kwadratowych. Natomiast powierzchnia wszystkich palarni nie może być większa niż 30 proc powierzchni użytkowej. Załącznik określa ściśle parametry ochrony przeciwpożarowej. Obowiązkiem właściciela lokalu rekreacyjnego lub rozrywkowego będzie monitorowanie pomieszczeń przylegających do palarni przynajmniej raz w miesiącu. Wyniki badań musi przechowywać rok.

Zdaniem Piotra Jaworskiego eksperta z Krajowej Izby Gospodarczej na poparcie zasługuje wprowadzenie ograniczeń w paleniu tytoniu we wszystkich obiektach użytku publicznego, choć będzie bardzo kosztowne dla firm. Celowe tez jest – w opinii KIG – wprowadzenie tych ograniczeń w prywatnych środkach transportu, w obecności dzieci.

- Zbyt daleko idącą i wysoce kontrowersyjną należy uznać propozycję zawartą w § 6 załącznika nr 1 do nowelizowanej ustawy, której wejście w życie nakłada na osoby prowadzące działalność gastronomiczną lub rozrywkową, obowiązek na bieżąco monitorowania w pomieszczeniach dla osób niepalących – przyznaje Piotr Jaworski

Menedżerowie dyskotek i klubów będą musieli radykalnie przeorganizować swoje lokale. Na ogół bowiem w klubach można palić wszędzie.

- Problem pojawi się, gdy trzeba będzie wyodrębnić specjalne pomieszczenie i je monitorować. Mamy zbyt mało miejsca – mówi Maciej Maciejewski z warszawskiego klubu Underground. – Jeśli wejdą w życie przepisy dostosujemy się do nich.

Restauratorzy są mniej optymistyczni. Dodatkowe wyposażenie wymagać będzie większych nakładów, które zwrócą się, tylko wtedy gdy właściciele podniosą ceny trunków i jedzenia.