Od 1 marca ruszy wreszcie notarialny rejestr, który umożliwi poświadczanie czynności spadkowych przez rejentów. Z systemu mają korzystać także sądy w celu sprawdzenia, czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku nie został wydany zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Jednak sędziowie nie wiedzą, jak obsługiwać rejestr.

- Resort sprawiedliwości nie prowadzi prac zmierzających do udostępnienia sądom rejestru notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia - mówi Wioletta Olszewska z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo wyjaśnia, że nie napłynęły do niego sygnały o potrzebie otrzymywania tego typu informacji przez sądy.

- Gdy sądy zgłoszą taki postulat, podejmiemy prace zmierzające do nawiązania współpracy między sądami i Krajową Radą Notarialną - tłumaczy Wioletta Olszewska.

Dodatkowe możliwości

Każdy spadkobierca będzie mógł dokonać wyboru między poświadczeniem dziedziczenia u notariusza a stwierdzeniem nabycia spadku w sądzie.

- Jest to rozwiązanie społecznie oczekiwane i wychodzi naprzeciw inicjatywom podejmowanym w Unii - mówi notariusz Agnieszka Sinkiewicz, członek Rady Izby Notarialnej w Gdańsku oraz wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Centrum Naukowe Notariatu w Warszawie.

- Trzeba się cieszyć, że notariusze będą mogli dokonywać nowych czynności, nawet jeśli nie są do końca zadowoleni z pieniędzy, jakie za to otrzymają - mówi notariusz Wojciech Królikowski, rzecznik rzeszowskiej Izby Notarialnej.