Poinformował, że od poniedziałku w sądach w całym kraju rozpocznie się kolejny "tydzień bez wokand". "Według wstępnych danych w najbliższym tygodniu w sądach odbędzie się o połowę mniej rozpraw" - dodał Przymusiński.

We wtorek za wprowadzeniem dodatkowych stawek awansowych dla sędziów sądów rejonowych oraz okręgowych bez konieczności ich przechodzenia do sądów wyższego rzędu opowiedziała się jednogłośnie sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, dotycząca m.in. podwyżek dla sędziów i prokuratorów, ma zostać przyjęta przez Sejm do piątku.

Jak wyjaśnił Przymusiński, zmiana wprowadzona przez komisję, jeśli wejdzie w życie, de facto oznacza podwyżkę w wysokości około 400-500 zł dla niewielkiej grupy sędziów rejonowych i okręgowych o bardzo dużym - ponad 20-letnim - stażu pracy. Zaznaczył, że jest to spełnienie jednego z postulatów stowarzyszenia.

Według wprowadzonej w sejmowej komisji zmiany sędzia sądu rejonowego, który do tej pory mógł otrzymywać wynagrodzenie w stawce awansowej od pierwszej do czwartej, będzie mógł po przekroczeniu 20 lat pracy przejść do piątej stawki awansowej. Stawka ta w dotychczasowym brzmieniu projektu była dostępna jedynie dla sędziów sądów okręgowych. Analogicznie sędzia sądu okręgowego będzie mógł przejść do ósmej stawki awansowej dostępnej według dotychczasowych zapisów jedynie dla sędziów sądów apelacyjnych.

Jak wskazywano, modyfikacja ta umożliwi sędziom o dużym stażu awans finansowy bez konieczności zmiany sądu.

"Głównym naszym postulatem jest zmiana wyjściowych mnożników przyjętych w projekcie noweli" - powiedział rzecznik. Zaznaczył, że sędziowie nie domagają się zmian "od razu", ale oczekują, iż do roku 2011 postulowane zwiększenie mnożników zostanie wprowadzone.

Zgodnie z proponowanymi w projekcie noweli zmianami wynagrodzenia m.in. sędziów uzależnione będą od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku, a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej (w 2009 r. wynagrodzenie to ma wynieść 2951,36 zł).