Już 22 lutego rusza Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który potrwa do 28 lutego.

W tym okresie adwokaci oraz aplikanci adwokaccy będą udzielać poszkodowanym bezpłatnych porad prawnych.

Dyżury w budynkach sądów i prokuratur będą pełnić także przedstawiciele organizacji pozarządowych, zajmujących się niesieniem pomocy osobom poszkodowanym przestępstwem.

Gdzie po pomoc

Do akcji przystąpiły prawie wszystkie sądy na terenie całej Polski.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi we wszystkich sądach, budynkach prokuratur i innych jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości będzie prowadzona kampania informacyjna. Tam ofiary przestępstw będą mogły się dowiedzieć o swoich prawach, zasięgnąć pomocy prawnej – mówi Krzysztof Kwiatkowski, wiceminister sprawiedliwości.

Osoby pełniące dyżury będą także, oprócz porad prawnych, udzielać informacji o tym, w jakim zakresie poszkodowani mogą spodziewać się pomocy psychologa oraz pomocy materialnej.

- Oczywiście psychologowie nie biorą bezpośredniego udziału w naszej akcji. Budynek sądu nie jest bowiem miejscem, gdzie w spokoju psycholog mógłby udzielić wsparcia – tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski.

Całoroczna pomoc

Jak podkreśla Krzysztof Kwiatkowski pomoc ofiarom przestępstw trzeba nieść cały rok.

- Od przyszłego tygodnia startuje ogólnopolska kampania informacyjna.

Będzie ona połączona z uruchomieniem strony internetowej dla pokrzywdzonych pod adresem www.pokrzywdzeni.gov.pl. Tam osoby zainteresowane znajdą potrzebne informacje – tłumaczy wiceminister.

Strona zacznie działać w najbliższą niedzielę - 22 lutego, a więc w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw.

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości planuje utworzenie centrów pomocy ofiarom przestępstw.

- Centra będą działać w każdym województwie. Podpisaliśmy w tym zakresie 12 umów z organizacjami społecznymi, kolejnych czterech partnerów w pozostałych województwach zostanie wyłonionych w najbliższym czasie – informuje Krzysztof Kwiatkowski.

Będą one prowadzone we współpracy z organizacji pozarządowych, które już niosą pomoc ofiarom przestępstw.

- Uznaliśmy, że daleko lepiej wykonają to nie urzędnicy ministerialni, ale ci którzy zajmują się tą tematyką już od wielu lat – mówi Krzysztof Kwiatkowski.

Informacje o dyżurach pełnionych w ramach akcji Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw można uzyskać w siedzibach okręgowych rad adwokackich, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej oraz w prasie lokalnej.