W środę, w przeddzień rozpoczynającego się od niedzieli Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i jego współpracownicy zaprezentowali resortowe propozycje. W niedzielę - 22 lutego - przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw.

Według Marka Motuka, dyrektora departamentu wykonania orzeczeń i probacji w ministerstwie, resort chce zmienić system finansowania pomocy dla ofiar przestępstw poprzez zmianę zasad przyznawania przeznaczonych na to funduszy. "Jest ich niemało, bo 35-40 mln zł rocznie, ale mamy wątpliwości co do skuteczności tej pomocy" - powiedział.

Motuk wskazał, że obecnie z budżetu oraz nawiązek orzekanych przez sądy korzysta ponad 600 wyszczególnionych w ministerialnym rejestrze instytucji pozarządowych, które deklarują, że świadczą pomoc poszkodowanym w wyniku przestępstw. Jednak, jak tłumaczył Motuk, zdarzają się przypadki, że szef jakiejś niewielkiej fundacji, świadczącej taką pomoc, znika z pieniędzmi. "Dlatego chcemy to zmienić" - zaznaczył.

Resort chce, żeby pomoc ofiarom przestępstw była świadczona przez kilka, a nie kilkaset instytucji, które wygrają konkursy. Pomocy udzielałyby przeszkolone osoby, które stawałyby się w przyszłości kimś w rodzaju "asystenta" pokrzywdzonego. Mogliby oni oferować pomoc psychologiczną i doradzić w kwestiach prawnych.

W MS trwają prace nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej dla osób fizycznych

Tak to działa np. w Holandii, skąd pochodzi Jaap Smit - szef pozarządowej organizacji Victim Support Europe. Będzie on gościem konferencji naukowej w Baranowie Sandomierskim. Jako szef działającej w Brukseli struktury zrzeszającej organizacje pomagające ofiarom przestępstw w Europie chce on nawiązać kontakt z polskimi instytucjami tego typu.

Według Smita pokrzywdzeni, którymi państwo zajęło się we właściwy sposób, są najlepszymi ambasadorami takiego kraju. "Hierarchia potrzeb ofiary przestępstwa jest taka: najpierw osoba ta chce szacunku od prowadzących dochodzenie w jego sprawie i żeby nie obwiniać jej za to, co się stało. Potem potrzebuje ona pomocy, by stanąć od nowa na nogi. Następnie ofiara przestępstwa domaga się sprawiedliwego wyroku dla sprawcy. Dopiero na końcu potrzebuje ona kompensaty finansowej" - wymieniał.

W ministerstwie sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej dla osób fizycznych. Założenia do projektu znajdują się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.