Premia gwarancyjna to średnio dodatkowe 6 tys. zł, które można otrzymać wraz z wkładem i odsetkami z likwidowanej książeczki. Wystarczy przeprowadzić remont, a potem zgłosić się do oddziału PKO BP, który prowadzi rachunek książeczki mieszkaniowej (ewentualnie do innego oddział) i złożyć wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii.

To wielka szansa dla ok. 1, 4 mln Polaków, którzy wciąż mają w szufladach stare książeczki. Ale uwaga. Przez niechlujstwo urzędników kwestia uzyskania przez właścicieli książeczek premii gwarancyjnej przy remoncie została uregulowana – i to w różny sposób – w dwóch odrębnych ustawach. W efekcie małe szanse na premię będą mieli natomiast ci, którzy zdecydują się na remont między 19 marca a 31 marca. Przez te dwa tygodnie będą bowiem obowiązywać niekorzystne warunki wprowadzone ustawą z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dlatego najlepiej z remontem zaczekać do 1 kwietnia, czyli do momentu wejścia w życie korzystniejszych przepisów noweli z 23 stycznia 2009 r. ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Wystarczy wymienić jedno okno

Od 1 kwietnia dodatkowe pieniądze w formie premii będą należały się temu właścicielowi książeczki, który wymieni okna, instalację elektryczną lub gazową. Premia będzie przysługiwała zarówno gdy remont dotyczy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, do którego właściciel książeczki ma tytuł własności lub prawo spółdzielcze.

Najważniejsze jest to, że wypłata premii nie będzie uzależniona od wartości przeprowadzonego remontu. Aby ja otrzymać wystarczy wiec po 1 kwietnia wymienić jedno okno.

- Nowelizacja ustawy o premiach z 23 stycznia 2009 r., która będzie obowiązywać od 1 kwietnia nie uzależnia wypłaty premii w związku z dokonanym remontem nieruchomości od wartości tego remontu. Ograniczony będzie jednie zakres robót remontowych uprawniających do premii oraz krąg podmiotów mogących skorzystać z tego uprawnienia, tj. właściciele nieruchomości lub osoby posiadające do niej spółdzielcze prawa – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.

- Oznacza to, że osoba, która wymieni po 1 kwietnia 2009 r. jedno okno w mieszkaniu, którego jest właścicielem lub posiada do niego spółdzielcze prawo będzie mogła ubiegać się o premię zgodnie z ustawowym harmonogramem wypłat – przesądza Ministerstwo.

Nie jest jasne, czy wystarczy wymienić jedno gniazdko aby otrzymać premię przy likwidacji książeczki, a także czy jako remont instalacji gazowej będzie traktowana wymiana pica gazowego. W przepisach brakuje niezbędnych definicji. Nie ma też odesłania w tym zakresie do innych ustaw. - Dopiero po konsultacjach z Ministerstwem Infrastruktury zostanie ustalone jakie prace będą traktowane jako wymiana instalacji elektrycznej lub gazowej – dowiadujemy się z PKO BP, który obsługuje książeczki.

Zachowaj wszystkie faktury

Nie wiadomo także jakie dokumenty trzeba będzie przedstawić PKO BP na potwierdzenie wymiany okien lub instalacji. Prawdopodobnie wystarczą faktury.

- Na obecnym etapie kwestia dokumentów z tytułu nowych czynności uprawniających do premii gwarancyjnej wymaga jeszcze rozważenia i uzgodnienia z Bankiem PKO BP – wyjaśnia resort infrastruktury.

Ci, którzy zdecydują się na remont nie od razu dostaną pieniądze z książeczki. Wypłaty premii przy remontach będą rozłożone na lata zgodnie ze sztywnym harmonogramem ustalonym w ustawie, począwszy od 1 kwietnia 2009 r. aż do 1 stycznia 2017 r. Najwcześniej swoje pieniądze będą mogli odzyskać ci, który mają najstarsze książeczki, najpóźniej zaś ci którzy maja książeczki wystawione w latach 1989 – 1990.

Harmonogram nabycia praw do premii w związku z remontami i wpłatami na fundusz remontowy

Właściciel książeczki nabędzie w związku z remontem prawo do premii : 

1) od dnia 1 kwietnia 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968;

2) od dnia 1 stycznia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969-1972;

3) od dnia 1 stycznia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973-1975;

4) od dnia 1 stycznia 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976-1979;

5) od dnia 1 stycznia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980-1985;

6) od dnia 1 stycznia 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986 r.;

7) od dnia 1 stycznia 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987 r.;

8) od dnia 1 stycznia 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.;

9) od dnia 1 stycznia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989-1990.