Rejestr poświadczeń dziedziczenia, niezbędny do dokonywania czynności spadkowych u notariuszy jest już gotowy. Pierwszych poświadczeń dziedziczenia będzie można dokonać już 1 marca 2009 r. Notariusze, pomimo zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przepisy, zobowiązującego ich do stworzenia publicznego rejestru, stworzyli go z własnych pieniędzy.

- Osoba, która skorzysta z usług notariusza będzie mogła poświadczyć dziedziczenie szybciej, ale nie znaczy to, że za tę samą cenę – mówi notariusz Jacek Wojdyło, prezes Krajowej Rady Notarialnej.

Przeciętnie 150 złotych

Stawki za czynności notarialne określane są maksymalnie. W przypadku poświadczenia dziedziczenia jest to koszt około 150 zł. ale wiele zależy od konkretnego przypadku i czynności, które będą musiały być dokonane. Istnieje też, podobnie jak w sądzie możliwość negocjowania wysokości opłaty. Stwierdzenie nabycia spadku w sądzie ma jednak swoje plusy. Wymaga bowiem wniesienia niższej opłaty ( tylko 50 zł.), a udział stron zainteresowanych wydaniem orzeczenia kończy się już w momencie ogłoszenia przez sąd ustnego postanowienia. Analogiczna czynność u notariusza będzie natomiast wymagać większego zaangażowania samych zainteresowanych.

- Oprócz etapu ustalenia kręgu dziedziczących, akt poświadczenia dziedziczenia ma być podpisany przez wszystkich dziedziczących w protokole dziedziczenia, a następnie powtórnie w akcie poświadczenia dziedziczenia. – tłumaczy Jacek Wojdyło.

Od notariusza do sądu

Nawet wówczas, gdy zdecydujemy się na dokonanie czynności poświadczenia nabycia spadku u notariusza, sprawa może trafić do sądu. Dotyczy to sytuacji, gdy w sporządzonym przez notariusza protokole nie znajdzie się zgodne żądanie złożone przez wszystkie osoby uprawnione do dziedziczenia. Podobna procedura będzie uruchomiona, jeśli rejent poweźmie wątpliwość co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, gdy nie stawią się wszyscy uprawnieni spadkobierca był cudzoziemcem, w podstawą dziedziczenia będzie szczególny testament, na przykład ustny. 

Więcej w poniedziałkowej Gazecie Prawnej