GŁÓWNA KOMISJA ORZEKAJĄCA o sprawozdaniach budżetowych

Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego

TEZA: Podpis głównego księgowego obok podpisu kierownika jednostki na sprawozdaniu oznacza, że główny księgowy sporządził projekt sprawozdania. Odpowiedzialność za stan finansów oraz za zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu z danymi ewidencji księgowych ponosi kierownik.

STAN FAKTYCZNY: Rzecznik dyscypliny finansów publicznych zarzucił kierownikowi jednostki oraz pełniącej obowiązki głównej księgowej naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponieważ nieterminowo przekazywały pobrane dochody budżetowe należne Skarbowi Państwa oraz wykazały w sprawozdaniu budżetowym Rb-27 ZZ dane niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Regionalna Komisja Orzekająca uznała je winnymi zarzucanych czynów, ale odstąpiła od wymierzenia kary. Mimo że odwołanie do GKO złożyła tylko główna księgowa, komisja II instancji uniewinniła obie obwinione.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP