W przyjętym projekcie wprowadzany jest całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Tusk dodał, że projekt "jednoznacznie mówi, iż bicie dzieci w Polsce jest zakazane".

Projekt nowelizacji przewiduje ponadto m.in. możliwość odebrania dziecka przez pracownika socjalnego, gdy rodzic jest nietrzeźwy lub pod wpływem środka odurzającego. Projekt nakłada też na sprawców przemocy obowiązek udziału w działaniach korekcyjno- edukacyjnych - bez obowiązku pytania ich o zgodę.

"Projekt plus wielka kampania edukacyjna, narodowo-wychowawcza, przyczyni się do tego, że w Polsce dzieci nie będą musiały bać się swoich rodziców, nie będą bite, a w najdrastyczniejszych przypadkach nie będą zabijane" - mówił premier.