W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komitetu: Marek Jurek (przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej), prof. Bogdan Chazan i Elżbieta Ruman.

Jak powiedział dziennikarzom Jurek, spotkanie dotyczyło "bezczynności prokuratury w sprawie częstych przypadków niszczenia zarodków w polskich laboratoriach". Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej uważa, że prokuratury powinny podejmować działania "w obronie niszczonego życia dzieci w fazie embrionalnej, dokonującego się w ramach selekcji in vitro".

"Zaapelowaliśmy o to, by prokuratura występowała w obronie dzieci w zarodkowej formie życia" - powiedział Marek Jurek PAP. Dodał, że podczas spotkania nie było mowy o projekcie ustawy bioetycznej, regulującej m.in. zagadnienia związane z in vitro. Podkreślił jednak, że prace nad ustawą powinny toczyć się w warunkach przestrzegania prawa.

Przedstawiciele Komitetu Pro Dono Vitae nie zgadzają się z twierdzeniem, że kwestie związane z in vitro nie są uregulowane w polskim prawie. Marek Jurek zaznaczył, że w momencie poczęcia dziecka jego życie i zdrowie podlega ochronie niezależnie od tego, czy zostało poczęte sztucznie w laboratorium, czy naturalnie w ciele matki.

Zdaniem Jurka wiele praktyk stosowanych przy zapłodnieniu metodą in vitro ma charakter przestępczy, np. niszczenie i zamrażanie zarodków, które łamie prawa dziecka poczętego zagwarantowane w polskim prawie. Jurek wskazuje w szczególności na art. 157a k.k. oraz art. 1 ustawy "o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży".

Jak poinformował PAP Maciej Kujawski z Wydziału Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, spotkanie miało charakter informacyjny: minister wysłuchał postulatów przedstawicieli komitetu, jednak żadne deklaracje z jego strony nie padły.

Komitet Pro Dono Vitae, który powstał pod koniec stycznia, postuluje, aby wszelkie ustawodawstwo bioetyczne chroniło życie dziecka poczętego zarówno w łonie matki, jak i w drodze pozaustrojowej. W skład komitetu weszli publicyści, lekarze i politycy, m.in.: prof. Bogdan Chazan, Marek Jurek, Jan Maria Jackowski, Maria Środoń, Marian Piłka, dr Dariusz Kłeczek, Jacek Bartyzel, Lucyna Wiśniewska.