Przewiduje to projekt zmiany rozporządzenia, nad którym toczą się prace w resorcie sprawiedliwości. Zgodnie z nim wysokość dodatków funkcyjnych będzie mogła być różnicowana w zależności od liczby spraw, w których dany śledczy będzie orzekał. Z kolei wynagrodzenia prokuratorskiego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców będą wyliczane na takich samych zasadach, jak honoraria ich odpowiedników w środowisku sędziowskim.

Obecnie rozporządzenie w sprawie dodatków funkcyjnych przyznawanych śledczym pracującym w sądownictwie dyscyplinarnym uwzględnia jedynie rzecznika dyscyplinarnego.