Rozmowa z Markiem Goliszewskim prezesem Business Centre Club

Wreszcie rozpoczynają się prace nad likwidacją odrębnego postępowania gospodarczego. Dlaczego potrzebne są zmiany w procedurze?

Najwięcej zarzutów przedsiębiorcy stawiają odrębnej sformalizowanej procedurze, która obowiązuje w sądach gospodarczych. Powód i pozwany, którzy prowadzą spór w zwykłym procesie cywilnym, nie mają tak wielu ograniczeń jak przedsiębiorcy przed sądem gospodarczym. Na przykład tylko dwa tygodnie ma pozwany przedsiębiorca na przygotowanie odpowiedzi na pozew i zawarcie w niej wszystkich twierdzeń, zarzutów oraz dowodów na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie później w toku procesu.

Czy przedsiębiorcy nie mają zaufania do sędziów, skoro ponad 90 proc. ankietowanych w cyklu „Zdaniem BCC” opowiada się za wprowadzeniem oceny okresowej pracy sędziów i organizowaniem dla nich dodatkowych szkoleń z problematyki finansowej i gospodarczej?

Przedsiębiorcy skarżą się przede wszystkim na przewlekłość toczących się spraw, co często prowadzi do bankructwa firmy. Nawet jeśli właściciel w końcu wygra i udowodni swoje racje, to firma zniknie z rynku. W dodatku podczas procesu często zostają ujawnione zupełnie niepotrzebnie tajemnice handlowe ze szkodą dla tej firmy. Dlatego potrzebne są dodatkowe szkolenia sędziów orzekających w sprawach cywilnych i gospodarczych, również z udziałem przedsiębiorców.

Sejm przyjął ustawę umożliwiającą tworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet w ciągu 24 godzin. Czy przy tak szybkim tempie zawiązywania spółki nie powstaną firmy stanowiące zagrożenie dla kontrahentów?

Prowadzenie przedsiębiorstwa zawsze opatrzone jest ryzykiem i właściciel nigdy nie ma pewności, że odniesie sukces. Uważam jednak, że utworzenie spółki z o.o. w ciągu doby i zawarcie umowy z chwilą wprowadzenia do systemu teleinformatycznego wszystkich koniecznych danych do zawarcia jej i po opatrzeniu podpisem elektronicznym umożliwi szczególnie młodym ludziom zaistnienie w biznesie. Ułatwi im otrzymanie kredytów i rozpoczęcie działalności, a także powstrzyma falę młodych ludzi z inicjatywą przed wyjazdem za granicę.