W pełnej wersji wywiadu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy istnieją przepisy, które wiążą przedsiębiorców i inne osoby co do sposobu postępowania w przypadku cesji domen internetowych?
- Nazwy domen są coraz częściej nabywanym składnikiem majątkowym wielu firm. W jaki sposób przeprowadzić prawidłowo cesję domeny? Czy konieczne jest sporządzenie takiej umowy na piśmie?
- Czy osoby, które dokonały cesji nazwy domeny wyłącznie on-line bez pisemnego potwierdzania, muszą się liczyć z nieważnością takiej umowy?