Ustawa o pozwach zbiorowych znajduje zastosowanie do spraw konsumenckich w ścisłym znaczeniu z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W przypadku czynów niedozwolonych wyraźnie wyłączono możliwość dochodzenia w postępowaniu grupowym roszczeń o ochronę dóbr osobistych. Na przykład po zawaleniu się obiektu można dochodzić pozwem zbiorowym odszkodowań za zniszczenia materialne, ale nie roszczeń wynikłych ze szkód, które są następstwem uszkodzenia ciała.

Pełną treść wywiadu z prof. Andrzejem Jakubeckim znajdziesz w pełnej wersji artykułu.