Według założeń do ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych i społecznych grupach mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) nie będą mogły budować lokali użytkowych. Co oznacza ta zmiana?

TBS nie będzie mógł budować budynków mieszkalno-użytkowych, w których znaczącą przewagę będą miały lokale mieszkalne. Dziś TBS-y często posiłkują się takimi budowami, ponieważ czynsz z lokali użytkowych nie podlega ograniczeniu ustawowemu i określenie go na poziomie rynkowym pozwala dofinansować spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu oraz spłatę samego kredytu, co obniży czynsze najmu dla lokali mieszkalnych. Paradoksalnie więc zakaz budowy lokali użytkowych wpłynie na podwyższenie czynszu najmu płaconego przez najemców mieszkań.

Umowę najmu mieszkania społecznego będzie można zawrzeć wyłącznie z osobą, której dochody nie przekroczą kwoty ustalonej przez gminę?

Uzależnienie zawarcia przez inwestora budownictwa społecznego umowy najmu od warunku, aby średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy najmu, po odjęciu czynszu za najem mieszkania społecznego (dochód netto), nie przekraczał kwoty ustalonej przez gminę, stwarza zagrożenie tym, iż w latach wyborczych poziom ten będzie ustawiany na bardzo niskim poziomie. Istnieje obawa, że gmina może bardziej dbać o interes wyborczy niż o interes właściciela społecznego zasobu mieszkań czynszowych.