Czy PiS zgłosi do tzw. ustawy antynikotynowej poprawki wprowadzające całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych?

Janina Fetlińska: Senatorowie PiS będą postępować zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie ma odgórnego zarządzenia. Ja opowiadam się za całkowitym zakazem palenia w miejscach publicznych.

Czyli przedstawi Pani taką poprawkę podczas posiedzenia senackiej komisji zdrowia?

Janina Fetlińska: Tak. Zależy mi, by ustawa powróciła do swoich pierwotnych założeń, z którymi wychodziła z sejmowej komisji zdrowia.

Zdaniem posłów SLD i niektórych posłów PO wprowadzanie całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych, to ingerencja w swobody obywatelskie. Jak Pani odpowie na taką argumentację?

Janina Fetlińska: Swobody obywatelskie są bardzo ważne, ale także bardzo ważne jest zdrowie obywateli. Jest ono wartością nadrzędną. Cóż jest ważniejszego niż zdrowie? Palenie i bierne palenie niepodważalnie przyczynia się do rozwoju raka płuc i innych poważnych chorób. Wystarczy zobaczyć jak cierpią osoby umierające na raka płuc, by wyrobić sobie zdanie na ten temat. Nie zawsze ludzie mają świadomość tego, jak szkodliwy jest dym tytoniowy, także dla biernych palaczy. Profilaktyka jest o wiele tańsza niż leczenie nowotworów.

Właściciele lokali gastronomicznych i rozrywkowych wyrażają przekonanie, że zakaz palenia przyczyniłby się do znaczącego spadku ich przychodów, a nawet bankructwa. Co Pani o tym sądzi?

Janina Fetlińska: Przykłady państw, które wprowadziły zakaz palenia świadczą o tym, że tak się nie dzieje. W Irlandii przychody lokali nawet wzrosły. Poza tym zdrowie jest ważniejsze od pieniędzy.

Czy poprawka wprowadzająca całkowity zakaz palenia ma realne szanse na poparcie przez senatorów?

Janina Fetlińska: O tym się przekonamy podczas prac w Senacie. Zdania są podzielone. Wśród senatorów jest wielu lekarzy, którym zależy na promocji zdrowia. Są także palacze oraz rolnicy, którzy wyrażają obawy o plantatorów tytoniu. Na pewno trzeba szukać rozwiązań, ale ja będę walczyła o zdrowie Polaków.