Prawo powinno umożliwiać podjęcie zawczasu decyzji, kto na starość zajmie się naszym majątkiem – twierdzą notariusze. Dziś w Sejmie przedstawią projekt przewidujący wprowadzenie przedstawicielstwa opiekuńczego.
– Wydłużanie się życia Polaków powoduje, że coraz większa grupa obywateli w starszym wieku może wymagać pomocy osób trzecich, gdyż z uwagi na naturalne ograniczenia nie będzie mogła podejmować świadomych decyzji i zajmować się swoimi sprawami, również majątkowymi – tłumaczy notariusz Joanna Greguła, członek Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, inicjatora dzisiejszej konferencji pt. „Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych”.
Świadoma decyzja