Polski Związek Firm Deweloperskich postuluje opóźnienie zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu co najmniej do 1 stycznia 2023 r. - podała w środę organizacja. PZFD sprzeciwia się też wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

Organizacja przekazała resortowi finansów stanowisko ws. planowanych zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu.

Według PZFD proponowany termin wejścia w życie nowych przepisów (1 stycznia 2022 r.) jest rażąco krótki, biorąc pod uwagę kompleksowość wprowadzanych zmian. Nawet przy ekspresowym tempie uchwalenia przepisów podatnicy nie będą w stanie przygotować się na zmiany ani dostosować systemów księgowych - zauważa związek i postuluje, aby wejście w życie zmian podatkowych zostało przesunięte co najmniej do 1 stycznia 2023 r.

PZFD negatywnie ocenia też skutki proponowanych rozwiązań w stosunku do branży deweloperskiej, zwłaszcza sektora Private Rent Sector (PRS).

"PZFD w piśmie wysłanym do ministerstwa odniósł się przede wszystkim do problemu amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Chodzi o nieruchomości komercyjne na wynajem oraz nieruchomości inwestycyjne. W obydwu przypadkach są to wieloletnie i kosztowne przedsięwzięcia, których stopa zwrotu kalkulowana jest w ujęciu wieloletnim. Z tego względu PZFD nie ma wątpliwości, że wdrożenie proponowanych regulacji zachwieje rynkiem nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych, gdyż ograniczenie podatkowej amortyzacji nie było uwzględniane w planach inwestycyjnych" – podkreślił prawnik PZFD Sebastian Juszczak.

Jego zdaniem proponowana zmiana w najszerszym zakresie dotknie podmioty posiadające amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych. Projekt zakłada wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych zarówno na gruncie PIT, jak i CIT. Wydatki poniesione na nabycie budynków i lokali mieszkalnych będą stanowić koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia (podobnie jak w przypadku nieruchomości gruntowych) – wskazuje związek.

Prawnik PZFD zauważył, że proponowana zmiana obejmie nie tylko "przeciętnego Kowalskiego", ale też silnie będzie oddziaływać na sektor PRS. "W sektorze PRS celem jest wybudowanie inwestycji mieszkaniowej, aby ją następnie wynająć. Ponieważ przedsięwzięcia PRS-owe nie są przeznaczone do sprzedaży dla klientów finalnych – więc amortyzacja dla klientów będzie utrudniona" – ocenił.

W ramach Polskiego Ładu wprowadzone mają być też zmiany opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy. Według PZFD regulacja odbiera podatnikom dotychczasową swobodę decydowania o najkorzystniejszym sposobie opodatkowania w danej konkretnej sytuacji, tj. uniemożliwia rozliczenie przychodów osiąganych m.in. z najmu i dzierżawy w ramach skali podatkowej na rzecz konieczności rozliczenia ryczałtowego.

"W praktyce na rozliczenie skalą podatkową decydowali się najczęściej podatnicy, którzy rozważali remonty wynajmowanych wydzierżawianych lokali, a rozliczenie w ten sposób dawało możliwość podatkowego aktywowania wydatków na ten cel. Proponowana regulacja może negatywnie wpłynąć na stan lokali podlegających najmowi" – uważa Juszczak.

Ministerstwo planuje również wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. "ukrytej dywidendy". Wypłaty dokonywane na rzecz udziałowca lub podmiotu powiązanego z udziałowcem, które są generowane w sposób sztuczny i mogą być postrzegane jako ukryta dywidenda, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu.

W ocenie związku to rozwiązanie daje nieuprawnioną kompetencję organom podatkowym, które mogą się doszukiwać wypłat "ukrytej dywidendy" przy transakcjach o charakterze rzeczywistym.

W stanowisku przekazanym ministerstwu organizacja zaznaczyła też, że zaproponowane wymogi dla polskiej grupy VAT w zakresie powiązania finansowego są zbyt restrykcyjne. Zasugerowała, by wprowadzić przepis, że powiązanie ekonomiczne w grupie VAT istnieje, jeżeli podmioty działają w tej samej branży lub na tym samym rynku danego produktu.

W poniedziałek zakończyły się konsultacje społeczne przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Pakiet podatkowy składa się z trzech obszarów: reformy podatkowej przewidującej podwyższenie kwoty wolnej od podatku i inne powiązane z nią rozwiązania, zmiany w rozliczeniu składki zdrowotnej i w uproszczonych formach opodatkowania; pakietu rozwiązań i zachęt podatkowych skierowanych do biznesu oraz pakietu uszczelnień systemu podatkowego.