Ostatnia wersja projektu, który ma umożliwić firmom badanie trzeźwości zatrudnionych, doprecyzowuje m.in. standardy sprzętu używanego do kontroli. Wciąż nie są jednak rozstrzygnięte inne kwestie, na które zwracają uwagę partnerzy społeczni. Chodzi np. o warunki pobierania krwi oraz moczu, cel badania tego ostatniego (nie wykaże ono, że zatrudniony był pod wpływem alkoholu lub innych środków w momencie pobrania próbki) oraz uwzględnienie tego, że na pozytywne wyniki testów mogą wpływać leki stosowane przez zatrudnionych.
Są szczegóły