Zarządca, któremu właściciele lokali powierzyli w akcie notarialnym zarząd nieruchomością wspólną, działa tak, jak ustalono w umowie lub zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o własności lokali.
W dużych wspólnotach mieszkaniowych, czyli takich, w których jest więcej niż siedem lokali (nie ma znaczenia, czy są to mieszkania, czy sklepy), w zasadzie nieruchomością wspólną gospodaruje jedno- lub kilkuosobowy zarząd. Niemniej możliwe jest określenie sposobu zarządzania w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu czy lokali (np. wtedy kiedy deweloper sprzedaje pierwsze mieszkanie lub biuro w budynku należącym pierwotnie do niego) i powierzenie zarządzania osobie fizycznej lub prawnej. Taka umowa musi mieć formę aktu notarialnego (przede wszystkim dlatego, że przenosi własność nieruchomości). I w razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty tą metodą zarząd jest skuteczny wobec kolejnych nabywców lokali, którzy stają się członkami wspólnoty.

W umowie notarialnej