Hipotekę zwykłą i kaucyjną zastąpi jeden rodzaj hipoteki. Walutę hipoteki będzie można wyrazić w innej walucie niż waluta wierzytelności. Zmiany takie wprowadza od 20 lutego 2011 r. nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 26 czerwca 2009 r. wchodzi w życie półtora roku od uchwalenia. Ustawodawca nieprzypadkowo przewidział długi okres vacatio legis, gdyż ustawa wprowadza wiele zmian, często całkowicie nowatorskich. Przyjęte regulacje mają na celu zapewnienie spójności przepisów dotyczących hipoteki, a także dostosowanie ich do obecnych potrzeb uczestników rynku obrotu nieruchomościami oraz do panujących tam warunków.

Jeden rodzaj hipoteki