Będą łagodniejsze zasady odpowiedzialności zarządzających firmami za zawieranie zakazanych porozumień. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wycofuje się z najbardziej kontrowersyjnego pomysłu, aby karać także za naruszenia nieumyślne. W najnowszej wersji projektu zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, skierowanej już na Komitet Stały Rady Ministrów, za nieprzestrzeganie prawa konkurencji będą groziły 2 mln zł kary.
Projekt od początku budził wiele emocji. Najbardziej sceptycznie oceniano rozwiązania dotyczące odpowiedzialności osób fizycznych – menedżerów. Krytykowały je organizacje przedsiębiorców i Rządowe Centrum Legislacji. Wielu wskazywało, że szczytny cel, jakim jest wykrywanie karteli, nie uzasadnia rozwiązań proponowanych przez prezesa UOKiK. W nowej wersji projektu odpowiedzialność uzależniona jest od winy umyślnej osoby zarządzającej spółką, tj. od jej zamiaru dopuszczenia do naruszenia prawa konkurencji. Wykluczono więc karalność nieumyślnego przyczynienia się do naruszeń.
PKPP Lewiatan podkreśla, że to pozytywna zmiana. Przedstawiciele organizacji dodają, że postulowali doprecyzowanie zasad odpowiedzialności menedżerów podczas konsultacji.