Na etapie legislacyjnym jest projekt umożliwiający wprowadzenie do procedury egzekucyjnej elektronicznej licytacji ruchomości.
W ciągu najbliższych tygodni ministrowi sprawiedliwości ma zostać przekazany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.
Przewiduje on m.in. wprowadzenie do procedury egzekucyjnej elektronicznej licytacji ruchomości. Komisja przewidziała utworzenie specjalnego systemu teleinformatycznego, który będzie obsługiwał takie licytacje.
Osoby zainteresowane nabyciem konkretnych rzeczy będą mogły zapoznać się z ich opisem, treścią opinii biegłego szacującego ich wartość, a nawet obejrzeć ich zdjęcie.
– To ułatwi potencjalnym nabywcom podjęcie decyzji o wzięciu udziału w licytacji, tym bardziej, że często zajęte przez komornika ruchomości mają dużą wartość. Wśród nich są przedmioty o wartości historycznej, artystycznej albo wyroby ze złota lub z platyny – tłumaczy prawnik Jacek Stanisławski z Kancelarii Olczyk & Kubicki.
Licytacja będzie się odbywała przy użyciu formularza, na którym licytanci zamieszczą oferowaną cenę.
Do systemu teleinformatycznego licytant uzyska dostęp za pośrednictwem tzw. infrastruktury dostępowej, istniejącej w każdym sądzie rejonowym.
Wartościowe przedmioty, stanowiące własność niewypłacalnego dłużnika, komornik będzie sprzedawał na wirtualnej licytacji, a przybicia skutkującego sprzedażą udzieli temu, kto zaoferuje najwyższą cenę.