Oszuści próbujący wyłudzać pieniądze za bezpłatne wykazy z Krajowego Rejestru Sądowego wciąż grasują. Zmienili nazwę swojej firmy, ale wciąż rozsyłają oferty do firm z całego kraju.
„Ostrzegamy nowo powstałe spółki, które dokonały wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, przed próbą wyłudzenia pieniędzy za tzw. opłatę aktywacyjną za dostęp do Elektronicznego Odpisu KRS. Informujemy, że otrzymane wezwania do wniesienia opłaty w wysokości 200 zł są podróbką pism urzędowych” – tak na swojej stronie internetowej apeluje firma Skłodowscy specjalizująca się w doradztwie podatkowym.
Podobnymi informacjami wymieniają się i inni przedsiębiorcy. Chodzi o Kancelarię Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, nieco wcześniej mianującą się jako Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Od kilku miesięcy rozsyła pisma, w których informuje, że w związku z uruchomieniem dostępu do elektronicznego odpisu KRS postanawia go udostępnić danej organizacji czy przedsiębiorstwu.
I oczywiście na koniec wzywa do wniesienia opłaty aktywacyjnej za tę usługę w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.
Przed taką działalnością ostrzega także Ministerstwo Sprawiedliwości, które po otrzymaniu licznych skarg i informacji na ten temat w połowie maja skierowało sprawę do prokuratury.
– Powiadomienia, jakie Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego wysyła do przedsiębiorców, mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców.
Styl pisma, forma i zamieszczone w nagłówku godło mogą sugerować, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi wnieść taką opłatę – potwierdza Wioletta Olszewska z biura prasowego resortu sprawiedliwości.
Dodaje, że opłaty z tytułu publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy wnosić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast w przypadku publikacji ogłoszeń wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego – na konto sądu.