Na gruncie rodzimych przepisów prawa byłych właścicieli utraconych dzieł sztuki (zarówno muzeów, jak i prywatnych kolekcjonerów) właściwie nie są chronione. Zgodnie z art. 169 par. 2 kodeksu cywilnego możliwe jest nabycie rzeczy od nieuprawnionego, jeśli nabywca robi to w dobrej wierze, czyli jest przekonany, że sprzedawca ma prawo do rozporządzania daną rzeczą. Dodatkowo do nabycia własności dzieła sztuki musi upłynąć okres trzech lat od momentu kradzieży.
W Ministerstwie Kultury odbyło się w ubiegłym tygodniu uroczyste przekazanie przez niemieckich marszandów zaginionej XVII-wiecznej monstrancji. Zabytek skradziono 13 lat temu, ale odzyskaliśmy go tylko dzięki dobrej woli darczyńcy. Wykonana ze złoconego srebra monstrancja ma 68 cm wysokości i waży 1,5 kg.
Historycy szacują jej pochodzenie na ok. 1600 r. Od tamtej pory aż do 1999 roku znajdowała się ona w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie.