Minister sprawiedliwości chce umożliwić komornikom bezpłatny dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych, dla celów poszukiwania majątku dłużników w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.
Będą mogli wówczas wyszukiwać księgi wieczyste według konkretnego kryterium, np. danych identyfikacyjnych nieruchomości albo danych osobowych właściciela. Takie propozycje przewiduje projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Podobne uprawnienia dawał komornikom już program pilotażowy prowadzony przez resort przez kilka miesięcy tego roku. Sprawdził się, ponieważ przyspieszał procedury i umożliwiał skuteczniejsze dotarcie do majątku dłużnika. Dlatego komornicy uważają, że część zmian zawierająca te procedury powinna wejść w życie jak najszybciej. Tymczasem projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 grudnia 2013 r.
– Zarówno resort, jak i komornicy posiadają niezbędne zaplecze technologiczne, jak i podstawy prawne do korzystania z takich rozwiązań – mówi Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. – Na skutek zakończenia pilotażu wierzyciele i komornicy utracili bardzo ważne narzędzie – dodaje.
Nowela ma też wprowadzić nowy rodzaj dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych: wyciąg obejmujący wskazane działy. Centralna Informacja będzie też przyjmowała elektroniczne wnioski o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z niej lub zaświadczenia o jej zamknięciu. Składający wniosek będzie mógł odebrać go osobiście, otrzymać pocztą albo samodzielnie wydrukować.
Taki wydruk będzie miał moc dokumentu wydawanego przez sąd, pod warunkiem że będzie posiadał cechy umożliwiające zweryfikowanie ich z danymi zawartymi w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

Etap legislacyjny
Projekt