Przedsiębiorstwa przesyłowe mogą wnosić o ustanowienie służebności przesyłu w każdym czasie. Takie żądanie nie ulega bowiem przedawnieniu – uchwalił wczoraj Sąd Najwyższy.
Spółka PGE Dystrybucja w Lublinie świadcząca usługi energetyczne jest właścicielem wieżowej stacji transformatorowej, która znajduje się na nieruchomości położonej w Węgorzewie. Działka jest w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Turystycznego Centrum Mazur i na tym terenie prowadzony jest ośrodek turystyczny i wypoczynkowy. W 2007 r. strony zawarły umowę dzierżawy, ustalając miesięczny czynsz na kwotę 305 zł.
Zgodnie z treścią umowy spółka energetyczna mogła korzystać z nieruchomości przedsiębiorstwa w związku z obsługą stacji. Strony nie doszły jednak do porozumienia w sprawie umownego ustanowienia służebności przesyłu, więc Centrum Mazur wypowiedziało umowę. Powstał problem, czy PGE ma prawo żądać ustanowienia przez sąd służebności przesyłu, czy takie roszczenie uległo przedawnieniu.