Wprowadzenie większej liczby kar bez pozbawiania wolności oraz rozszerzenie stosowania tzw. elektronicznej obroży ma zapobiec m.in. ciągłemu przepełnieniu więzień. Obecnie przebywa w nich blisko 84 tys. pensjonariuszy – informuje „Rzeczpospolita”.

Działająca przy ministrze sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego zamierza wprowadzić szereg zmian w prawie karnym, które zachęcałyby do częstszego orzekania grzywien. Mogłoby to ograniczyć warunkowe zawieszanie wyroków (dziś warunkowo zawieszanych jest około 60 proc. wszystkich spraw).

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Komisja chce, by sędziowie mieli dostęp do zeznań podatkowych oskarżonych i na ich podstawie mogli wyznaczać kary grzywny.

Reklama

Komisja proponuje także, by osoby, które zapłacą grzywnę mogły liczyć na szybsze zatarcie skazania (w tym wypadku byłoby to sześć miesięcy).