Od dłuższego czasu pani Wanda boryka się z problemami finansowymi i zalega z płatnościami za lokal. Mieszka w prywatnej kamienicy i właściciel budynku zagroził, że w razie dalszego niepłacenia i nieuregulowania opłat z poprzednich miesięcy odetnie dostawy wody do jej mieszkania. – Czy właściciel kamienicy ma takie uprawnienia – pyta czytelniczka.
Nawet jeśli najemca zalega z płatnościami, właściciel nie ma prawa odciąć dostawy wody do mieszkania. Takich uprawnień nie ma również zarządca budynku, spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa. Nie mogą też zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie odcięcia, mogą jedynie wystąpić z roszczeniem przeciwko lokatorowi o zapłatę zaległych należności wraz z odsetkami, a nawet o eksmisję.
Gdy sąd orzeknie o zapłacie zaległości wraz z odsetkami, zasądzi również zwrot kosztów sądowych od pozwanego lokatora na rzecz powoda, które poniósł on w związku z toczącym się procesem.