Zamiast wnosić pozew zbiorowy, czasami lepiej przystąpić do toczącej się już sprawy o to samo roszczenie w charakterze interwenienta albo współuczestnika. Można też zostać dopozwanym do udziału w nim.

Czy można wezwać do udziału w sprawie

Zalałam mieszkanie sąsiadce. Jestem ubezpieczona, więc ubezpieczyciel pokrył szkody. Sąsiadka jednak uznała, że wypłacono jej za małą kwotę, i teraz sądzi się z ubezpieczycielem oraz z właścicielem budynku. Zostałam przypozwana przez właściciela do udziału w sprawie. Czy miał prawo to zrobić?

Czy kilka osób może wnieść jedną sprawę

Kilku mieszkańców naszego osiedla postanowiło wystąpić przeciwko zarządcy drogi i domagać się odszkodowania za uszkodzone samochody. Nie chcemy występować z pozwem zbiorowym, lecz złożyć jeden pozew sporządzony przez kilku pozwanych. Czy jest to możliwe?

Czy strona może nie zgodzić się na uczestnika

Do wytoczonej przeciwko mnie sprawy przystąpił mój kuzyn w charakterze interwenienta ubocznego. Miał mi pomagać, tymczasem podejmuje czynności, które nie zawsze są zgodne z moimi interesami. Czy mogę spowodować, aby wykonane przez niego czynności nie były skuteczne?

Czy interwenient może zostać pozwanym

Zostałem pozwany. Do sprawy po mojej stronie przystąpił interwenient uboczny. Zarzuca mi, że źle prowadzę sprawę. Czy mogę dogadać się z nim, aby zajął moje miejsce w procesie?

Czy rodzice biologiczni wezmą udział w sprawie

Oddaliśmy córkę do adopcji. Jednak po kilku latach rodzice adopcyjni wystąpili o rozwiązanie przysposobienia, ponieważ córka okazała się kaleką i ujawniły się u niej wady wrodzone. Zależy nam na tym, aby córka pozostawała w swojej nowej rodzinie, która znajduje się w lepszej sytuacji materialnej i może jej zapewnić skuteczniejsze leczenie. Czy możemy wziąć udział w toczącym się procesie o rozwiązanie przysposobienia?

Czy każdy działa we własnym imieniu

Kilku członków spółdzielni mieszkaniowej wystąpiło przeciwko niej do sądu, żądając, aby sprostowała wydane im zaświadczenia o wysokości indywidualnych zadłużeń. Chcę się do nich przyłączyć, ponieważ też otrzymałem zaświadczenie z błędem. Czy w razie gdy zostanę współuczestnikiem w tym procesie, będę mógł samodzielnie popierać własną sprawę?

Czy sąd musi informować interwenienta

Jestem interwenientem ubocznym w sprawie wytoczonej przez mojego wspólnika osobie, która zabrała należący do nas samochód. Czy sąd musi doręczać mi zawiadomienia, tak jak powodowi i pozwanemu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zostać stroną w toczącej się już przed sądem sprawie cywilnej
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania