Zamiast kolejnej nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 z późn. zm.) potrzebna jest nowa kompleksowa regulacja. Takie stanowisko zajęła Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC), opiniując rządowy projekt zmian do opisywanego wyżej aktu.
Zdaniem fundacji w ustawie traktującej o postępowaniu z nieletnimi należy w końcu zerwać z wielością procedur regulowanych przez różne akty prawne. Tymczasem nowelizacja nadal opiera się na różnych przepisach.
„Konieczność stosowania wielu procedur budzi wątpliwości już na gruncie przepisów obecnej ustawy. Powoduje to liczne wątpliwości interpretacyjne i niejednolite orzecznictwo w różnych apelacjach” – podnoszą Adam Bodnar i Barbara Grabowska z HFPC w opini do projektu.