Rząd wygasza kontrowersyjną ustawę o sprawcach niebezpiecznych. Obecne przepisy będą prawdopodobnie uznane za niekonstytucyjne
Do ustawy (lex Trynkiewicz – Dz.U. z 2014 r. poz. 24) ma być dodany art. 3a przesądzający, że ustawa będzie miała zastosowanie jedynie do osób skazanych za czyn popełniony przed dniem wejścia w życie obecnie procedowanej w Sejmie dużej nowelizacji kodeksu karnego, czyli przed 1 lipca 2015 r. Wobec skazanych po tej dacie nie będzie się stosować środków leczniczo-terapeutycznych orzekanych przez sąd cywilny, lecz środki zabezpieczające, orzekane już przez sąd w postępowaniu karnym.
Czy wygaszanie dyskutowanej ustawy to de facto przyznanie się do błędu i dowód, że projektodawca jest pogodzony z ewentualną niekonstytucyjnością obecnych rozwiązań (wnioski w tej sprawie leżą już w Trybunale Konstytucyjnym)?