W toku procesu cywilnego jego strony tracą część podmiotowości: nie one decydują o tym, czy złożą jakieś pismo. Taką władzę ma tylko sąd. Trybunał sprawdzi, czy to zgodne z konstytucją
Zgodnie z art. 207 kodeksu postępowania cywilnego złożenie pisma przygotowawczego innego niż pozew i odpowiedź na pozew co do zasady mogą nastąpić tylko, gdy sąd tak postanowi. Wątpliwości co do konstytucyjności tej reguły ma Sąd Rejonowy w Szczecinie, który o wyjaśnienie kwestii zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego.

Miało być lepiej