Ustawa nie może nikomu zamykać drogi dochodzenia naruszonych praw. Ale w kodeksie postępowania cywilnego taka blokada istnieje
Artykuł 408 k.p.c. zamyka drogę do sądu tym, którzy starają się o wznowienie postępowania po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku. Mogą to osiągnąć tylko w dwóch przypadkach: jeśli byli pozbawieni możności działania lub nie byli należycie reprezentowani. A to za mało. Takie jest sedno skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 21/14) złożonej do Trybunału Konstytucyjnego przez adwokata Andrzeja Sieradzkiego. Wnosi w niej o stwierdzenie niezgodności art. 408 k.p.c. z ustawą zasadniczą.

Arbitralny termin