Za nowelizacją bez poprawek głosowało 71 senatorów, przeciw było 4, od głosu wstrzymało się 6 senatorów. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Na etapie prac w komisjach senackich zaproponowana została poprawka, która przewidywała pozostawienie w gestii strażników miejskich i gminnych stacjonarnych fotoradarów. Sejm chciał odebrać strażom zarówno przenośnie jak i stacjonarne urządzenia. Jednak podczas posiedzenia Senatu w środę wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek złożył senator PO Witold Gintowt-Dziewałtowski.

Za takim rozwiązaniem opowiadał się wiceszef MIR Paweł Olszewski odpowiadający na pytania senatorów podczas posiedzenia Senatu.

Olszewski uzasadniając odebranie fotoradarów stażom miejskim i gminnym mówił, że podstawowym celem tych urządzeń rejestrujących jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na drogach, a nie "reperowanie budżetów gmin".

"Fotoradary nie mogą być narzędziem opresyjnym w stosunku do obywateli, a podstawą ich lokalizacji nie może być to, żeby reperować swoje lokalne budżety. Podstawą ma być zapewnienie bezpieczeństwa i mają by zlokalizowane tam, gdzie są miejsca szczególne niebezpieczne" - mówił Olszewski.

Dodał, że te fotoradary, które będą się nadawały do użytku przejdą do Inspekcji Transportu Drogowego.

Wiceszef MIR mówił, że kolejnym argumentem na rzecz przyjęcia ustawy bez poprawek jest komunikat Urzędu Komunikacji Elektronicznej mówiący, że znaczna część fotoradarów głównie gminnych i miejskich operuje na częstotliwościach zarezerwowanych dla wojska. Dotyczy to też części fotoradarów ITD, ale w uzgodnieniu z UKE zostały wytyczone miejsca, gdzie będzie można bez ryzyka zakłóceń używać fotoradarów - mówił Olszewski.

ITD, która przejmie zarządzanie fotoradarami ma dokładne analizy dotyczące miejsc szczególnie niebezpiecznych i w tych miejscach będą stawiane fotoradary - zapewnił Olszewski.

Sejm uchwalił przepisy dotyczące ograniczenia uprawnień strażników miejskich i gminnych, jeśli chodzi o przeprowadzanie kontroli fotoradarowej, 24 lipca.

Nowe przepisy to efekt prac nad dwoma połączonymi projektami noweli kilku ustaw: o straży gminnej, prawa o ruchu drogowym, ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Projekt przygotowany przez grupę posłów SLD zakładał, że straże gminne i miejskie zostaną pozbawione możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców. Drugi z projektów, autorstwa PO, przewidywał przede wszystkim zaostrzenie kar za przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierowców, ale także kwestie związane z uprawnieniami służb do kontroli fotoradarowej. W toku sejmowych prac zdecydowano o połączeniu obu projektów, jednak posłowie wykreślili z niego propozycje dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców.

Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

W 2014 r. na drogach doszło do prawie 35 tys. wypadków, w których zginęły 3 202 osoby, a ponad 42 tys. zostało rannych. Policji zgłoszono ponad 348 tys. kolizji. Główne przyczyny wypadków to: nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.