Dziś Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa wręczył wypowiedzenia członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Komisja została powołana w połowie 2012 roku. Jej celem było stworzenie projektu kodeku budowlanego, który miał kompleksowo unormować podstawy realizacji zamierzeń budowlanych i usystematyzować przepisy zawarte w odrębnych ustawach m.in. w prawie budowlanym, czy ustawie o wyrobach budowlanych.

- Uznaliśmy, że jej misja została wyczerpana. Dalej w obszarze resortu - korzystając z dorobku komisji - będziemy opracowywali projekt kodeksu– powiedział Andrzej Adamczyk na konferencji prasowej zorganizowanej w sejmie.

Dodając, że z najbliższym możliwym czasie przedstawi efekty tych prac.

- Specjaliści mówią, że to rok, a pesymiści wśród specjalistów, że dwa do trzech. Ja jestem optymistą. Mając świadomość dużego urobku komisji -która pracowała pełną parą od przełomu 2012 i 2013 r. - będziemy mogli zdecydowanie szybciej przygotować te projekty – wskazywał Adamczyk.

25 maja 2015 r. projekt nowego Kodeksu budowlanego opracowany przez komisję został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Projekt wprowadzał nowe rozwiązania mające na celu uelastycznienie procedur administracyjnych (w tym procedur legalizacyjnych i naprawczych) ułatwić miał również realizację inwestycji budowlanych, a także zapewnić stabilizację wydanych pozwoleń na budowę, których nie można byłoby wzruszyć po roku od uzyskania zgody na użytkowanie budynku. W listopadzie 2015 r. komisja przedstawiła natomiast projekt części urbanistycznej kodeksu. Jej przewodniczącym był profesor Marek Wierzbowski.

W połowie grudnia decyzją Ministra Sprawiedliwości rozwiązana została natomiast Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Działała w ministerstwie od ponad dwudziestu lat.