Dziś Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa wręczył wypowiedzenia członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Komisja została powołana w połowie 2012 roku. Jej celem było stworzenie projektu kodeku budowlanego, który miał kompleksowo unormować podstawy realizacji zamierzeń budowlanych i usystematyzować przepisy zawarte w odrębnych ustawach m.in. w prawie budowlanym, czy ustawie o wyrobach budowlanych.

- Uznaliśmy, że jej misja została wyczerpana. Dalej w obszarze resortu - korzystając z dorobku komisji - będziemy opracowywali projekt kodeksu– powiedział Andrzej Adamczyk na konferencji prasowej zorganizowanej w sejmie.

Dodając, że z najbliższym możliwym czasie przedstawi efekty tych prac.