Prezentujemy szereg zmian w kodeksie cywilnym oraz kodeksie postępowania cywilnego, które wchodzą w życie 8 września 2016.

NOWE ZASADY WNOSZENIA PISM PROCESOWYCH
Znowelizowane przepisy przewidują utworzenie w sądach powszechnych elektronicznych biur podawczych. Dzięki nim we wszystkich sprawach cywilnych będzie można wnosić pisma procesowe – obok tradycyjnej formy – również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Z elektronicznej drogi kontaktu będzie można w każdym momencie zrezygnować. Sądy mają trzy lata na utworzenie EBP.