Obrońcy dostaną jednoznaczne wskazówki, w jakich przypadkach mogą podważać uzasadnienia wyroków, jeśli uznają je za krzywdzące dla klienta.
W realiach procesów karnych nie należą do rzadkości sytuacje, kiedy oskarżony nie może w pełni cieszyć się z korzystnego orzeczenia, bo samo uzasadnienie rozstrzygnięcia ukazuje go w negatywnym świetle. Na przykład, mimo wydania przez sąd wyroku uniewinniającego podsądny nie zgadza się z tym, jak opisano jego działania czy motywację. To samo może się zdarzyć w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego.
– W tego rodzaju sytuacjach okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, nawet jeśli oskarżony nie przyznaje się do winy. Może więc zgadzać się z kierunkiem rozstrzygnięcia sądu, ale sprzeciwiać się temu, w jaki sposób przedstawiono jego czyny we fragmentach uzasadnienia – mówi sędzia Piotr Mgłosiek z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.