Miało pomóc walczyć ze skutkami gospodarczymi COVID-19, a może przyczynić się do zniszczenia obiektów zabytkowych. To niezamierzone skutki uproszczenia procesu budowlanego.
Winne są przepisy marcowej specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: specustawa covidowa). Znacznie bowiem ograniczyły one stosowanie ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282). Jak twierdzą środowiska konserwatorskie, w efekcie może zdarzyć się tak, że pod pretekstem przeciwdziałania skutkom gospodarczym epidemii COVID-19 w zakresie handlu dojdzie do rozbiórki np. wpisanego do rejestru zabytków dworku szlacheckiego czy pałacu.

Bez pozwoleń