Każdy właściciel mieszkania czy innego lokalu stanowiącego przedmiot najmu (wynajmujący) chce mieć pod kontrolą wysokość opłat licznikowych oraz sposób ich rozliczania. W typowych przypadkach bowiem to właściciel jest stroną umów z dostawcami mediów i w ostatecznym rozrachunku on musi pokryć należności wynikające z rachunków, nawet gdy te sceduje na najemcę. Jeśli ten nadużyje zaufania wynajmującego nabijając liczniki ponad normę i wyprowadzając się przed rozliczeniem, właściciel może ponieść ogromne straty.

By tego uniknąć, trzeba przyjąć rozwiązanie zapisane w treści umowy najmu, że opłaty licznikowe za: gaz, prąd, ciepłą i zimną wodę, ewentualnie telefon lub internet (choć w tych ostatnich przypadkach przynajmniej niektórzy operatorzy są skłonni zawierać umowy bezpośrednio z najemcami) obciążają najemcę i nie są w związku z tym przychodem wynajmującego z tytułu umowy najmu. Aby zabezpieczyć się przed regulowaniem nadmiernych opłat licznikowych wynajmujący może pobrać od najemcy kaucję, z której uiści te należności.